Granty a výzkum
statistické zpracování výsledků a dat z biologické a lékařské oblasti

Dobrý den,

potřebujete statisticky kvalitně zpracovat výsledky vašeho grantu, či výzkumu nebo jen poradit a nevíte jak na to?

Dvouvýběrový t-test, Korelace, ANOVA, Chí-kvadrát test, F-test, Regrese, Wilcoxonův test, Znaménkový test, Friedmanův test, Kontingenční tabulka, Histogram, Krabicový graf, …

Graf

Vaše výzkumná práce v rámci grantu se může dobrým statistickým vyhodnocením významně zhodnotit

Co vám mohu nabídnout:


V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit na tel. 777 624 456

Kontakt

Mgr. Marian Rybář

Mgr. Marian Rybář

Tel: 777 624 456

E-mail: mat.stat@seznam.cz

Mé vzdělání v oboru

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK (obor finanční a pojistná matematika)
  • Přírodovědecká fakulta UK (obor učitelství matematiky a biologie pro střední školy)
  • Státní zkouška ze statistiky
  • Státní zkouška z matematiky
  • Předchozí spolupráce s výzkumnými ústavy, nemocnicemi i komerčními firmami

TIP: Navštivte web www.statdata.cz - nabízím statistické konzultace pro firmy

TIP: Navštivte web www.matstat.cz - nabízím doučování matematiky a statistiky

TIP: Navštivte web www.msps.cz - nabízíme spektrum služeb v oblasti matematických a statistických projektů